साखळी रूद्राक्षमाळ

350.00

साखळी रूद्राक्षमाळ

साखळी रूद्राक्षमाळ हे गळ्यामध्ये घालण्यासाठी वापरतात
*साखळी रूद्राक्षमाळचा  कलर लवकर जात नाही
* राजमुद्रा पेन्दल ,शिवराय पेन्दल, ढाल तलवार पेंडल  साखळी रूद्राक्षमाळ मध्ये  घालू शकता.
* हीस्फटीक रूद्राक्षमाळ माळ अत्यंत देखणी,मजाबुत असून याचा कलर जात नाही
* पितळच्या साखळी चारीबाजूला असून मधोमध असाणारा रूद्राक्ष साखळी रूद्राक्षमाळ आकर्षक दिसते
* आपला अभिमान असणारे व मराठा साम्राज्याचे प्रतिक साखळी रूद्राक्षमाळ वापर आपणासाठी अभिमानास्पद आहे.
साखळी रूद्राक्षमाळ साईज -१२.५  इंच लांब
किंमत- 250/-

SKU: SRM-JAN-2018-50 Category: Tag:

Description

साखळी रूद्राक्षमाळ

साखळी रूद्राक्षमाळ हे गळ्यामध्ये घालण्यासाठी वापरतात
*साखळी रूद्राक्षमाळचा  कलर लवकर जात नाही
* राजमुद्रा पेन्दल ,शिवराय पेन्दल, ढाल तलवार पेंडल  साखळी रूद्राक्षमाळ मध्ये  घालू शकता.
* हीस्फटीक रूद्राक्षमाळ माळ अत्यंत देखणी,मजाबुत असून याचा कलर जात नाही
* पितळच्या साखळी चारीबाजूला असून मधोमध असाणारा रूद्राक्ष साखळी रूद्राक्षमाळ आकर्षक दिसते
* आपला अभिमान असणारे व मराठा साम्राज्याचे प्रतिक साखळी रूद्राक्षमाळ वापर आपणासाठी अभिमानास्पद आहे.
साखळी रूद्राक्षमाळ साईज -१२.५  इंच लांब
किंमत- 250/-

Go to Top