लकी कॉईन ब्रेसलेट व माळ

40.00

43 in stock

लकी कॉईन ब्रेसलेट हे मनगटामध्ये आणि गळ्यामध्येघालण्यासाठी वापरतात.
* रबर ब्रेसलेट असल्याने लकी कॉईन ब्रेसलेट ट्रेचबल आहे.
* कॉलेज तरूणा पासून अगदी जेष्ठापर्यंत कोणीही याचा वापर करू शकतो.

43 in stock

SKU: LCB3-Nov-17-50 Category: Tags: ,

Description

* लकी कॉईन ब्रेसलेट हे मनगटामध्ये आणि गळ्यामध्येघालण्यासाठी वापरतात.
* रबर ब्रेसलेट असल्याने लकी कॉईन ब्रेसलेट ट्रेचबल आहे.
* कॉलेज तरूणा पासून अगदी जेष्ठापर्यंत कोणीही याचा वापर करू शकतो.
* विविध प्रकारमध्ये उपलब्ध आहेत.
* काळ्या रंगाच्या लाकडी मणी याचा वापर केल्याने अगदी हे लकी कॉईन ब्रेसलेट वजनाला हलके आहे
* या ब्रेसलेटला लकी कॉईन नावाची एक मध्ये चौकोनी होल असणारा कॉईन असल्याने याला लकी कॉईन ब्रेसलेट म्हणतात
* टि शर्ट आणि जिन्स् घालणाऱ्या तरूणांना हे लकी कॉईन ब्रेसलेट खुपच शोभून दिसते
* एका पेक्षा जास्तही हे लकी कॉईन ब्रेसलेटचा वापर करू शकता
* या प्रकारच्याचे ब्रेसलेट लांबीला मोठे असल्याने ते गळ्यातही माळ म्हणून घालू शकता
* लांब असल्याने हाताला दोन किंवा तीन वेडे मारून हे लकी कॉईन ब्रेसलेट वापरू शकता
* या लकी कॉईन माळेत शिवराय,राजमुद्रा पेंडल घालून याचे लॉकेट म्हणूनही वापर करतात
* या लॉकेटची प्रचंड क्रेझ असल्याने आशी लकी कॉईन माळ प्रत्येक तरूण,तरूणीने आपल्या संग्रही ठेवावी

लहान मणी लकी कॉईन माळ
किंमत 40/-
मोठ्या मणी लकी कॉईन माळ
किंमत 50/-
किंमत 45/-

Go to Top