लकी कॉईन ब्रेसलेट -२

30.00

48 in stock

* लकी कॉईन ब्रेसलेट हे मनगटामध्ये घालण्यासाठी वापरतात.
* रबर ब्रेसलेट असल्याने लकी कॉईन ब्रेसलेट ट्रेचबल आहे.
* कॉलेज तरूणा पासून अगदी जेष्ठापर्यंत कोणीही याचा वापर करू शकतो.

48 in stock

SKU: LCB3-Nov-17-50-1-1 Category: Tags: ,

Description

* लकी कॉईन ब्रेसलेट हे मनगटामध्ये घालण्यासाठी वापरतात.
* रबर ब्रेसलेट असल्याने लकी कॉईन ब्रेसलेट ट्रेचबल आहे.
* कॉलेज तरूणा पासून अगदी जेष्ठापर्यंत कोणीही याचा वापर करू शकतो.
* विविध प्रकारमध्ये उपलब्ध आहेत.
* काळ्या रंगाच्या लाकडी मणी याचा वापर केल्याने अगदी हे लकी कॉईन ब्रेसलेट वजनाला हलके आहे
* या ब्रेसलेटला लकी कॉईन नावाची एक मध्ये चौकोनी होल असणारा कॉईन असल्याने याला लकी कॉईन ब्रेसलेट म्हणतात
* टि शर्ट आणि जिन्स् घालणाऱ्या तरूणांना हे लकी कॉईन ब्रेसलेट खुपच शोभून दिसते
* एका पेक्षा जास्तही हे लकी कॉईन ब्रेसलेटचा वापर करू शकता
* या ब्रेसलेट मधील मणी थोड्या मोठ्या आकाराच्या आहेत

मध्यम मणी ब्रेसलेट
किंमत 30/-

Go to Top