Description

रूद्राक्षमाळ
# भगवा मनी आणि रूद्राक्ष एकत्र असणारी रूद्राक्षमाळ
# लहान मोठ्या व्यक्ती या माळेचा वापर करू शकतात
# आकर्षक आणि मजबूत बांधणी असणारी भगवा मनी रूद्राक्षमाळ
# या माळेचा रंग लवकर जात नसल्यामुळे या भगवा मनी रूद्राक्षमाळेला मोठी मागणी आहे
# या रूद्राक्षमाळेमध्ये शिवराय पेंडल,ढाल तलवार पेंडल,राजमुद्रा पेंडलचा वापर करून आकर्षक लॉकेट बनवता येते