Description

राजदरबार Dashbord शिवराय मूर्ती
RJS -1-Nov-17- 40
* आकर्षक व सुबक संपूर्णपणे black शिवराय पुतळा
*संपुर्ण मारबल कोटेड मजबूत मटेरीयल
*आकर्षक चेहरा असलेला भारदस्त राजेशाही शिवराय पुतळा
* आपल्या घरामध्ये आणि चारचाकी गाडीत ठेवण्यासाठी या राजदरबार शिवराय मूर्ती वापर  करू शकता
*राजदरबार शिवराय मूर्तीची उंची ही १३ सेमी  इंच आहे
* या शिवराय मुर्तीचा पाया हा १३.५ – ११ सेमी  इंच आहे.
* हा राजदरबार शिवराय मूर्ती पाण्याने स्वच्छही करू शकतो
*राजदरबार शिवराय मूर्ती मजबुत असल्याने या पुतळ्याचे आयुर्मानही अनेक वर्षे आहे
* राजदरबार शिवराय मूर्ती  शिवरायांचा राजेशाही थाट आकर्षक भासत आहे
* बाजारात अनेक मुर्ती उपलब्ध आहेत पण त्यांची चेहरा पट्टी,जिरेटोप,महाराजांचे डोळे, मान याचे योग्य ते प्रमाण अजिबात न पाळल्याने अनेकदा शिवभक्त नाराज होतात.
* आपल्या शिवाजी महाराजांची हुबेहूब मुर्ती प्रत्येकाच्या घरात असायलाच हवी
मुर्ती साईज
उंची -10 सेमी
पाया  –  7 सेमी X 10सेमी