कॅप रूद्राक्षमाळ

320.00

कॅप रूद्राक्षमाळ

कॅप रूद्राक्षमाळ हे गळ्यामध्ये घालण्यासाठी वापरतात
*कॅप रूद्राक्षमाळचा  कलर लवकर जात नाही
* राजमुद्रा पेन्दल ,शिवराय पेन्दल, ढाल तलवार पेंडल  कॅप रूद्राक्षमाळ मध्ये  घालू शकता.
* हीस्फटीक रूद्राक्षमाळ माळ अत्यंत देखणी,मजाबुत असून याचा कलर जात नाही
* पितळच्या साखळी चारीबाजूला असून मधोमध असाणारा रूद्राक्ष आणि स्फटीक एकाडेक आहेत त्यामुळे कॅप रूद्राक्षमाळ आकर्षक दिसते
* आपला अभिमान असणारे व मराठा साम्राज्याचे प्रतिक कॅप रूद्राक्षमाळ वापर आपणासाठी अभिमानास्पद आहे.
कॅप रूद्राक्षमाळ साईज -१८  इंच लांब
किंमत- 250/-

SKU: CRUM-JAN-2018-50 Categories: , Tag:

Description

कॅप रूद्राक्षमाळ

कॅप रूद्राक्षमाळ हे गळ्यामध्ये घालण्यासाठी वापरतात
*कॅप रूद्राक्षमाळचा  कलर लवकर जात नाही
* राजमुद्रा पेन्दल ,शिवराय पेन्दल, ढाल तलवार पेंडल  कॅप रूद्राक्षमाळ मध्ये  घालू शकता.
* हीस्फटीक रूद्राक्षमाळ माळ अत्यंत देखणी,मजाबुत असून याचा कलर जात नाही
* पितळच्या साखळी चारीबाजूला असून मधोमध असाणारा रूद्राक्ष आणि स्फटीक एकाडेक आहेत त्यामुळे कॅप रूद्राक्षमाळ आकर्षक दिसते
* आपला अभिमान असणारे व मराठा साम्राज्याचे प्रतिक कॅप रूद्राक्षमाळ वापर आपणासाठी अभिमानास्पद आहे.
कॅप रूद्राक्षमाळ साईज -१८  इंच लांब
किंमत- 250/-

Go to Top