1] शिवरायांची चंद्रकोर कपाळाला लावाण्यासाठी वापरली जाते.
2] चंद्रकोरचा शिक्का हा तांब्याच्या धातू पासून तयारा झाला असण्याने मजबूत आणि टिकाऊ आहे.
3]ya साईजची चंद्रकोर लहान मुले आणि तरूणीही लावु शकतात
4]चंद्रकोर चा शिक्का लावण्यासाठी शिवगंधाचा वापर करावा.
5]घरातील विविध पारंपारिक कार्यक्रमात तुम्ही कपाळाला चंद्रकोर लावल्यास तुमचे सौंदर्य भारदस्त दिसेल.
6]पुरूषांनी चंद्रकोर लावल्यास त्यांच्या चेहऱ्यावर तेज निर्माण होते.
7]आपली संस्कृती,आपला अभिमान असून अशा प्रकारच्या वेशभुषेतून आपले वेगळेपण चार लोकांत ठळकपणे दिसून येते.
8]अगदी लहान मुलांपासून तुरूण,तारूणींच्या साईज बरोबर पुरूष आणि महीलांही या चंद्रकोर वापरू शकतात
साईज
– चंद्रकोर नंबर 1- 1.70 सेमी

Go to Top